Každoročná výstava Sigep bola tento rok v poradí 36-ta. Je to celosvetovo uznávaná výstava, primárne orientovaná pre európsky trh.
Vystavuje sa v 16-ich veľkých halách. Je prehliadkou hlavne talianskej remeselnej výroby zmrzliny, cukrárskych výrobkov a stúpajúcim trendom pekárenskej výroby.
Na ploche sú prezentované najmodernejšie suroviny, základné produkty, zariadenia, stroje a vybavenia.

Pozrite si video upútavku k výstave: