Bez mlieka, smotany,kakaa a potrebných pomôcok to jednoducho nejde.