Drvené, celé kalibrované, zomleté do jemnej pasty, všetko pre perfektný výsledok.
STABILIZED HAZELNUT PASTE
stabilizovaná lieskovooriešková (99.4%) pasta
5 Kg
20 Kg
HAZELNUT PASTE
lieskovooriešková pasta (100%)
5 Kg
20 Kg
HAZELNUT PASTE/ HAZELNUT GRAINS
lieskovooriešková pasta s kúskami lieskovcov
5 Kg
PRALINE NOISETTE
pražené lieskovce 50% – karamelizovaný cukor 50%
5 Kg
PRALINE AMANDE NOISETTE
mandle 25% – pražené lieskovce 25% – karamelizovaný cukor 50%
5 Kg
20 Kg
PRALINE GRANITE AMANDE NOISETTE
mandle 25% – pražené lieskovce 25% – karamelizovaný cukor 50%
5 Kg
DELINOISETTE
múka z lieskových orieškov s cukrom určená na pečenie – obsah orieškov 50%
10 (2×5) Kg
ROASTED HAZELNUT GRAINS
drť z pražených lieskových orieškov
4×4 Kg
SMALL ROASTED HAZELNUT GRAINS
drť z pražených lieskových orieškov – menšia frakcia
4×4 Kg
ROASTED HAZELNUT FLOUR
múka z pražených lieskovcov
4×4 Kg
WHOLE ROASTED HAZELNUTS
celé pražené lieskové orechy výberové
4×4 Kg